z.markiewicz@wp.pl

  Warszawa ul. Mickiewicza 20
  (róg Mickiewicza i Pl.Inwalidów)
  tel (22) 839 25 26
  tel. kom. 604 276 557


   Gwarancją prawidłowego
   wykonania terapii chelatowej
   jest certyfikat nadany przez PTTCh.

  Nasze wlewy rozpoznasz po nalepce:

Na terenie Polski co roku umiera około 300 000 osób . Prawie co drugi przypadek zgonu spowodowany jest powikłaniami chorób sercowo-naczyniowych , najczęstsze z nich to następstwa arteriosklerozy (miażdżycy ) .
Lekarstwa , pobyty w szpitalu , operacje by-pas , ingerencja specjalistów wysokiej klasy przy pomocy najnowocześniejszych metod i drogiej techniki przy swojej niskiej skuteczności - są niewystarczające i kosztowne .
Z drugiej strony -zastanówmy się : Znają Państwo osoby cierpiące z powodu miażdżycy (zwapnienia) i korzystające z różnorodnych terapii?
Ile ich jest?
Niezastąpione są oddziały Intensywnej Opieki Medycznej jeśli chodzi o nagłe przypadki zagrożenia życia . Ale jak wygląda leczenie choroby podstawowej ?
Jak leczyć chorobę przewlekłą ?
Jaką stosować profilaktykę ?
Ten kto na skutek miażdżycy przebył zawal serca lub wylew jest szczególnie zagrożony powtórzeniem się ataku choroby , nawet ten kto jest prowadzony według najlepszych metod sztuki lekarskiej .
Ile osób znają Państwo , które przebywały w szpitalu i powróciły do domu zdrowe ? Wyleczone i pełne chęci do życia ?
Nasz Ośrodek postawił sobie cel wprowadzenie metody o dużej skuteczności i o niskim ryzyku powikłań . Metoda która oszczędza chorego , prowadzi do szybkiego powrotu do aktywnego życia , mająca przed sobą ogromną przyszłość .
Pragniemy zaprezentować metodę chelatacji EDTA i porównać z innymi klasycznymi metodami terapii .
Niech wyciągną z tego korzyść przyszli Pacjenci i ci co Pacjentami nigdy nie będą.Gabinet posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Chelatowej.

Highslide JS